آخرین اخبار

سلسله کیائیان برای مدتی زمام دار گیلان بودند دو برادر از این خاندان به نامهای حسن و کیا روستایی را به سبب دسترسی به زمینهای حاصلخیز و امکان صید برای زندگی انتخاب کردند که به همین دلیل نام ابتدای بندر کیاشهر، حسن کیاده، نام گذاری شد. که به تدریج شاهد عزیمت مردم به این منطقه برای سکونت و زندگی بود. پس از ورود روسها در سده نوزدهم میلادی برای صید ماهیان خاویاری سفیدرود مامن اصلی زندگی ماهیان خاویاری معرفی شده و روسها اصلی ترین پایگاه بهره بردای خاویار را در این منطقه برگزیدند. این انتخاب سبب گردید سیلی از جمعیت برای کار از اقصی نقاط کشور به‌ویژه از مناطق ترک نشین خلخال وارد کیاشهر شوند.

در سال ۱۳۵۵ شهبانو فرح (همسر شاه سابق ایران) برای دیدار از استان گیلان وارد رشت شد. شهردار وقت حسن کیاده به دیدار ایشان رفته و ضمن اشاره به تغییر نام حسن کیاده به بندر فرحناز(نام دختر شاه وقت ایران)که در سال ۱۳۴۴ به انجام رسیده بود از ایشان خواستار دادن امکانات نوین به این منطقه شد که جاده شوسه بندرفرحنار به آستانه آسفالت شده و این بندر به تلفن سراسری متصل گردید. پس از انقلاب اسلامی نام شهر با توجه به پیشینه کیا، به بندر کیاشهر تغییر نام داد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.